Kurs i mindfullness og indre medfølelse

poppy_poppy_flower_flower» Ja, jeg strekker til! «

 

«Jeg strekker ikke til», tenker og opplever mange. Det kan være på jobb, i familien eller i en annen sammenheng. Rasjonelt sett vet vi at utilstrekkelighet er dypt menneskelig og uunngåelig. Likevel dukker følelsen som sier ”jeg er ikke bra nok”  fort opp, og selvfølelsen havner i kjelleren.

I dette kurset vil du utforske hvordan du kan møte deg selv og følelsen av utilstrekkelighet på en vennlig og direkte måte. Du får verktøy til å styrke og utvikle din evne til selvrespekt og vennlig omsorg, uansett omstendigheter. Denne vennligheten mot deg selv, som kan kalles indre medfølelse (self-compasssion), kan utvikles som en grunnleggende og bærekraftig holdning i livet. En holdning som fører til en indre trygghet som tror på hva det rasjonelle sinnet ofte allerede vet: jeg er bra nok selv hvis jeg ikke alltid strekker til.

Kurset er basert på grunnelementer av kurset i Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR) og kurs i Mindful Self-Compassion (MSC) . 

Nedenfor følger en oversikt over temaene vi fokusere på under kurset. Nøyaktig struktur på kurset tilpasses etter behov.

Uke 1     – Hva er indre medfølelse?
.                 Jeg og de andre. Betydning av mindfulness.

Uke 2     – Hvordan henger kropp og sinn sammen?
.                 Sette indre og ytre grenser. Utvidet det indre romet.

Uke 3     – Hva forteller jeg meg selv om meg selv?
.                 Selvbilde, Selvkritikk og indre medfølelse

Uke 4     – Hvordan møter mine følelser?
.                 Mitt indre barn.

Heldag: – Tid til fordypning. Tid til meg selv.

Uke 5     – Hva ønsker jeg for veien videre?
.                 Hint og ting å huske.

Mellom ukene for du daglige egenøvelser av ca 30 minutter. Egenøvelser er tid du bruker for deg selv og er en viktig del av læringsprosessen.
Lydopptak, kursmanual og individuel veiledning via e-mail / telefon ved behov, vil støtte deg underveis.

Kurset forutsetter ingen forkunnskaper.

Oppstart:     Tirsdag 29. mars 2016
Kursdato:     Tirsdager, kl. 18.00 – 20.00
Innhold:       2 timer gruppeundervisning én gang i uken over 5 uker

                      Individuell veiledning
.                     Èn heldagssamling: lørdag 23. april, kl. 10-15
.                     Oppfølgingsmøte etter 3 månder

Kurststed:    NaKuHel senteret i Asker

Pris: kr 2800,- / kr 1800,- reduksjon
Inkludert MP3-filer og kursmaterial

Max 10 deltakere.

Hjertlig velkommen!
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål og/ eller ønsker å melde deg på.  Klikk her