Om Frauke Weber

Photo on 28-07-15 at 22.16 #2

Jeg har valgt å kalle hjemmesiden min ’ Open Mind and Heart ’ siden det jeg gjør handler akkurat om det: Åpenhet. Åpenhet for livet som utfolder seg i meg og rundt meg, øyeblikk etter øyeblikk. Åpenhet for enhver mennesker jeg møter, lytter til og støtter på veien.

Jeg underviser oppmerksomt nærvær (mindfulness) og oppmerksom selv-medfølelse (mindful self-compassion). Målet mitt er å veilede den enkelte til å utvikle og ta i bruk egne resurser for å håndtere hverdagens aktuelle problemstillinger og utfordringer på en god og konstruktiv måte. Jeg lytter, jeg gir konkrete råd og prøver å oppmuntre til nye synsvinkler og nye løsninger. Jeg er opptatt av å støtte den enkelte til å finne fram til eget svar.

Utdanningen og praksisen min som lege har lært meg å tenke vitenskapelig og finne velfunderte og praktiske svar på de ulike helseproblemene den enkelte har. Likedan har erfaringen min som lege lært meg å møte den enkeltes problemstillinger med åpenhet og nysgjerrighet. Jeg ønsker ikke å fokusere på raske løsninger og ferdige svar. Med god støtte og veiledning ønsker de aller fleste av oss å ta selv ansvar for egen helse og velvære.

Hvordan gjør jeg det? Jeg bruker min mer enn 10 års personlige erfaring som utøver og elev i innsikts (mindfulness)-meditasjon og  ekspertisen min som lærer i mindfulness-trening og meditasjon. Samtidig har jeg god nytte av interessen min for vitenskap og forskning som jeg nok har fra utdanningen og praksisen min som lege.  Jeg er også mor, livs-partner, venn, datter og søster. Alt dette tar jeg med meg for å få kontakt med den enkelte, for å se hvor det sitter fast og veilede personen til å gå neste skritt i livet.

Slik jeg lever tar jeg bevisste valg for å utvikle en større åpenhet for livets muligheter og begrensninger. Jeg prøver å prioritere det som gir meg mening, glede og balanse i livet mitt. Dette påvirker forholdet mitt til de som er rundt meg på en god måte. 

Forskning støtter det jeg opplever hver dag:  Praksis i mindfulness og meditasjon hjelper å forandre gamle mønstre og åpner nye muligheter til større livsglede, indre balanse og frihet. 

Den offisielle versjonen

Frauke Weber er utdannet lege med medisinsk doktorgrad fra Universitet i Freiburg i.Brg./Tyskland. Hun jobbet på St. Olavs Hospital i Trondheim fra 1997 til 2000. Sammen med familien flyttet hun til Brisbane/Australia i 2000 hvor hun tok tilleggsutdannelse som homeopat. Hun flyttet tilbake til Norge i 2008.

Arbeids og utdannelses CV siden 1997:

Assistentlege ved Skadepoliklinikken (1997) og Barneklinikken (1998-2000) ved St Olavs Hospital i Trondheim.  

Utdannet homeopat siden 2007 fra Academy of Homeopathic Medicine in Brisbane, Australia. 

Instruktør-kurs i mindfulness trening fra `Scandinavian Center of Awareness´ , Prof. Dr. Andries J. Kroese, i 2010.
Siden 2011 jevn videreutdanning ved `Center for Mindfulness, Health Care and Society´(CfM), University of Massachussets Medical School / USA.
Godkjennt MBSR lærer fra CfM siden 2015.
Videreutdanning i `Mindful Self-Compassion´ med Dr. Christopher Germer via Arbor Seminar/Freiburg Brg. i 2013.

Praksis som allmennlege og instruktør i mindfulness-trening/MBSR ved Balderklinikken i Oslo fra 2009 til sommeren 2011.

I 2011 flyttet hun praksis til ‘Klinikken for liten og stor’ i Skøyen. Hun har tatt permisjon fra sin legevirksomhet siden 2012.

Frauke Weber tilbyr kurs i Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR), individuell undervisning og introduksjonskurs i mindfulness siden 2011.